ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΡΡΟΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Με την ενημέρωση για επιβεβαιωμένα κρούσματα φιλοξενούμενων που θα παραμείνουν στη μονάδα ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σε περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικός στον Covid-19, ακολουθούνται τα παρακάτω:

1.  Αν είναι εκτός εργασίας 

2.  Αν εργάζεται  

3.  Κρούσμα σε στενή επαφή (οικογένεια ή άλλη) 

  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ και διενεργούνται μοριακά τεστ σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Με την ενημέρωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα φιλοξενούμενου στη μονάδα, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: